Gå til hovedindhold
Hjemmeplejebiler ved siden af værkstedsbygning ved Frisenborg

Pårørende

Personalet kan ikke erstatte kontakten til familie og venner

 

Forventninger til pårørende
Det er naturligt, at familien fortsat vil være den nære kontakt og støtte, samt være behjælpelig med nogle af de praktiske ting i hverdagen.

Ikast-Brande Kommune skaber rammer for et godt samarbejde, hvor der er fokus på inddragelse og samarbejde med pårørende til gavn for den enkelte borger.

Klik på brochuren "Pårørendepolitik - en invitation til det gode samarbejde", hvis du ønsker at læse mere.

Pårørendepolitik - en invitation til det gode samarbejde

Pårørende