Gå til hovedindhold

Hvordan får jeg hjemmehjælp

Formålet med hjemmehjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Praktisk hjælp

Hjemmehjælpen kan tage form af:

Praktisk bistand til varetagelse af de nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.
Læs mere om praktisk hjælp under dokumenter nederst på siden her.

Personlig bistand til varetagelse af den nødvendige personlige hjælp og pleje.
Læs mere om personlig pleje under dokumenter nederst på siden her.

Hjælpen tildeles ud fra en individuel faglig vurdering som tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare, og hvilken betydning den personlige pleje og praktiske bistand har for borgeren.

Hovedreglen er, at visitator kommer i borgerens eget hjem for at foretage vurderingen. Ud fra dette bevilges hjælpens omfang, og der gives en skriftlig afgørelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Ikast-Brande Kommunes visitatorer. Daglig træffetid fra kl. 8.30 til 10.00 på tlf. nr. 9960 3140.

Hjemmeplejens pjece "Vi samarbejder om en god hverdag for dig" kan ses under dokumenter nederst på siden her.