Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Madservice

Ikast-Brande Kommune yder madservice til borgere som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre opgaven. Ikast-Brande kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte

Logo Madjyden

For at du kan få leveret madservice skal du visiteres af Visitations- og Myndighedsafdelingen i Ikast-Brande Kommune.

Visitations- og Myndighedsafdelingen kan træffes alle hverdage fra kl  08.30 - 10.00 på telefon nummer 99 60 31 40

Når du er visiteret til madservice af en visitator, håber vi at se dig som kunde hos os i Madjyden.

Du kan i Madjydens velkomstfolder søge informationer om bestilling/afbestilling og  levering af din mad. Du er også altid velkommen til at ringe til Madjyden for yderligere information.

Link til siden

 

Emailadresse:    

 hjemmeplejen@ikast-brande.dk

Hjemmeplejen Syd:    

Leder Ina Frisdahl, Brandlundparken 1, 7330 Brande. Tlf. 9960 3602. Mail: infri@ikast-brande.dk
Leder Jeanette Madsen, Brandlundparken 1, 7330 Brande. Tlf. 9960 3603. Mail: jemad@ikast-brande.dk

Hjemmeplejen Nord:    

Leder Diana Langhoff Jensen, Frisenborgparken 26, 7430 Ikast. Tlf. 9960 5901. Mail: dilje@ikast-brande.dk
Leder Helle Dahlstrup, Frisenborgparken 26, 7430 Ikast. Tlf. 9960 5917. Mail: hedah@ikast-brande.dk