Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingsforløb – et værdigt liv med demens

Demensstrategi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

På baggrund af Ikast-Brande Kommunes demensstrategi og erfaringerne fra Sundhedsstyrelsens "Demensrejsehold" har Ældreområdet i samarbejde med konsulent Malene Kjær Lassen udviklet "Kompetenceudviklingsforløb - et værdigt liv med demens". Kompetenceudviklingsforløbet gennemføres af alle medarbejdere på kommunens plejecentre.

Klik her for at se Ikast-Brande kommunes demensstrategi.

I efteråret 2017 har alle medarbejdere på Engparken gennemført kompetenceudviklingsforløb - et værdigt liv med demens.

Formål er:

  • At afprøve læringsforløb i praksis, herunder styrke og højne medarbejdernes kompetencer til at imødekomme beboernes individuelle behov for pleje og omsorg.
  • At borgere med demens og deres pårørende oplever en øget livskvalitet
  • At medarbejderne på plejecentre og daghjem oplever et forbedret arbejdsmiljø og arbejdsglæde.

Kompetenceløftet foregår i praksisnær læring og refleksion, hvor både medarbejdere og ledere deltager og opnår kompetencer i forhold til læringsgrupper og beboerkonferencer. Alle medarbejdere og ledere har gennemført ABC demens inden opstart af forløbet og hver medarbejder har undervejs deltaget i:

  • Opstartsdag à 4 timer
  • Temadag à 6 timer
  • 6 refleksionsgrupper à 4 timer
  • 3 x beboerkonference à 2 timer
Emailadresse:    

 hjemmeplejen@ikast-brande.dk

Hjemmeplejen Syd:    

Leder Ina Frisdahl, Brandlundparken 1, 7330 Brande. Tlf. 9960 3602. Mail: infri@ikast-brande.dk
Leder Jeanette Madsen, Brandlundparken 1, 7330 Brande. Tlf. 9960 3603. Mail: jemad@ikast-brande.dk

Hjemmeplejen Nord:    

Leder Diana Langhoff Jensen, Frisenborgparken 26, 7430 Ikast. Tlf. 9960 5901. Mail: dilje@ikast-brande.dk
Leder Helle Dahlstrup, Frisenborgparken 26, 7430 Ikast. Tlf. 9960 5917. Mail: hedah@ikast-brande.dk