Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Personale

Personalets forskellige faggrupper varetager en variation af opgaver

Personale i hjemmeplejen Ikast-Brande kommune

Når du vælger Ikast-Brande Kommunes hjemmepleje, samarbejder du med personale som har stor erfaring og er fagligt veluddannede. Dermed har vi de rette kompetencer til at udføre personlig og praktisk hjælp.

Hjemmeplejen ved Ikast-Brande Kommune beskæftiger ca. 200 kompetente medarbejdere med forskellige kompetencer, og vi varetager størstedelen af den praktiske og personlige hjemmehjælp, der gives i Ikast-Brande Kommune.

 

Dig som borger

Medarbejderne i hjemmeplejen ved Ikast-Brande Kommune er som udgangspunkt uddannede social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Alle nye medarbejdere kommer igennem et introduktionsforløb for at kunne varetage jobbet bedst muligt.

Vi har medarbejdere med særlige funktioner og kvalifikationer, som sikrer, at du får den bedste hjemmehjælp.

Medarbejderne bliver løbende opdateret i forhold til deres kompetencer, viden og tilgang til borgerne, og derfor kan vi også med stolthed sige, at vi kan give dig de bedste vilkår for, at du forsat kan mestre dit liv.

Alle medarbejdere i hjemmeplejen modtager uddannelse i demens og personcentreret omsorgsteori.

Vi sætter en ære i at arbejde sammen med dig som borger og lader dig bruge de ressourcer, du har i hverdagen, samt støtter dig i det, som giver mening i dit liv.

Vi vil altid bestræbe os på - hvis det kan lade sig gøre - at det er de samme medarbejdere, som kommer i dit hjem. Vores erfaring viser, at det skaber de bedste relationer og de bedste muligheder for dig til at få et godt forhold til din hjemmehjælper.

Hjemmeplejen har et tæt samarbejde med kommunens sygeplejersker og terapeuter, således at vi sikrer den bedste pleje og behandling med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ressourcer.

For at opnå optimal kvalitetssikring i forhold til varetagelse af plejen hos borgeren er der under hjemmeplejen ved Ikast-Brande Kommune ansat medarbejdere, der varetager specifikke opgaver.

 

Forflytningsvejledere

Forflytningsvejledere underviser i forflytning af borgere og sikrer, at der er den korrekte arbejdspladsvurdering i hjemmene, og at arbejdspladsvurderingen er opdateret - dette i samarbejde med en arbejdsmiljørepræsentant. De bestiller hjælpemidler til borgeren. Ved hjemkomst / ændring i hjemmet samarbejder de med pårørende om at få etableret borgeren, så borgeren er tryg og fortsat har sin livskvalitet. For nærmere information om arbejdspladsvurdering, se pjecen "Når dit hjem bliver en arbejdsplads".

Link til pjecen her

  

Nøglepersoner

Der er udvalgte medarbejdere, der har kvalifikationer inden for de forskellige områder. Dette for at varetage de specifikke behov, det enkelte borger har. Der opnås herigennem en større kvalitetssikring af de ydelser, den enkelte borger modtager. 

Vi har altid en medarbejder med de rette kvalifikationer - uanset dit behov. Hos os møder du primært social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter.

Emailadresse:    

 hjemmeplejen@ikast-brande.dk

Hjemmeplejen Syd:    

Leder Ina Frisdahl, Brandlundparken 1, 7330 Brande. Tlf. 9960 3602. Mail: infri@ikast-brande.dk
Leder Jeanette Madsen, Brandlundparken 1, 7330 Brande. Tlf. 9960 3603. Mail: jemad@ikast-brande.dk

Hjemmeplejen Nord:    

Leder Diana Langhoff Jensen, Frisenborgparken 26, 7430 Ikast. Tlf. 9960 5901. Mail: dilje@ikast-brande.dk
Leder Helle Dahlstrup, Frisenborgparken 26, 7430 Ikast. Tlf. 9960 5917. Mail: hedah@ikast-brande.dk