Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvordan får jeg hjemmehjælp

Formålet med hjemmehjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Hjemmehjælpen kan tage form af:

• Praktisk bistand til varetagelse af de nødvendige praktiske opgaver i hjemmet
• Personlig pleje

Hjælpen tildeles ud fra en individuel faglig vurdering som tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare, og hvilken betydning den personlige pleje og praktiske bistand har for borgeren.

Hovedreglen er, at visitator kommer i borgerens eget hjem for at foretage vurderingen. Ud fra dette bevilges hjælpens omfang, og der gives en skriftlig afgørelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Ikast-Brande Kommunes visitatorer. Daglig træffetid fra kl. 8.30 til 10.00 på tlf. nr. 9960 3140

 

Emailadresse:    

 hjemmeplejen@ikast-brande.dk

Hjemmeplejen Syd:    

Leder Ina Frisdahl, Brandlundparken 1, 7330 Brande. Tlf. 9960 3602. Mail: infri@ikast-brande.dk
Leder Jeanette Madsen, Brandlundparken 1, 7330 Brande. Tlf. 9960 3603. Mail: jemad@ikast-brande.dk

Hjemmeplejen Nord:    

Leder Diana Langhoff Jensen, Frisenborgparken 26, 7430 Ikast. Tlf. 9960 5901. Mail: dilje@ikast-brande.dk
Leder Helle Dahlstrup, Frisenborgparken 26, 7430 Ikast. Tlf. 9960 5917. Mail: hedah@ikast-brande.dk